ESPRESSO/RISTRETTO/LUNGO 9G

1,70€

DOPPIO 18G

2.00€

MACCHIATO 9G

1,90€

AMERICANO 18G

2,00€

CAPPUCCINO 9G

2,20€

CAPPUCCINO XL 18G

2,50€

LATTE 9G

2,50€

FLAT WHITE 18G

2,50€

nutella LATTE 9G

2,70€

MOKACCINO 9G

2,70€

KARAMEL MACCHIATO 9G

2,70€

ČAJ 2G

2,00€

ČAJ Z ČERSTVEJ MÄTY ALEBO ZÁZVORU 15G

2,30€